Handschoenen

EHBO handschoentjes beschermen de hulpverlener en de patient