Terugroepactie BECO neopreen aquahandschoenen
Ga terug naar het overzicht

Terugroepactie BECO neopreen handschoenen

Op maandag 24 februari zijn wij door de fabrikant BECO geïnformeerd over een terugroepactie met betrekking tot de BECO neopreen aquafitness handschoenen. BECO heeft vast gesteld dat de neopreen aqua handschoenen die onder onderstaande artikelnummers verkocht worden, een hogere PAK-waarden hebben en dus niet voldoen aan de wettelijke eisen.

 

PAKs / PAHs zijn polycyclische aromatische koolwaterstoffen en worden als kankerverwekkend beschouwd en het kan niet worden uitgesloten dat het dragen van deze producten een potentieel risico voor de gebruiker met zich mee brengt. Wij roepen deze producten dan ook terug. Het betreft hier de BECO neopreen aquafitness handschoenen met de volgende artikelnummers 9634, 9635, 9636 en 9667 met een LOT/batch-nummer 171012 en hoger. Het LOT/batch-nummer vind je in de handschoenen op het ingenaaide label. Staat er helemaal geen LOT/batch-nummer geprint op het label dan is het product ouder en dus veilig.

Heeft u de producten in gebruik zoals hierboven beschreven met een LOT/batch nummer gelijk aan of hoger dan 171012, dan vragen wij u deze producten te retourneren. Neemt u dan contact op met ons op, wij nemen deze producten retour en u krijgt het aankoopbedrag terug.

Wij betreuren het ongemak en vragen u om medewerking te verlenen aan deze terugroepactie. BECO heeft ons verzekerd in het kader van kwaliteitswaarborging maatregelen te hebben genomen om ervoor te zorgen dat in de toekomst alleen nog maar goederen worden geleverd die aan de Europese regels voldoen.